Notárska činnosť

Hľadáte spoľahlivého notára, ktorý vám poskytne právnu pomoc kvalitne a na úrovni? Potrebujete skúseného odborníka na spisovanie zápisníc, či zakladanie obchodných spoločností, no neviete na koho sa s dôverou obrátiť? Neváhajte a kontaktujte Notársky úrad JUDr. Magdaléna DRGOŇOVÁ so sídlom v Košiciach, Štúrova 27 (Budova Business Centre Košice). Radi a ochotne vám pomôžeme!
 
Špecializujeme sa na právnu pomoc, poradenstvo aj pre starších občanov, notárske úschovy, spisovanie závetov, všetkých druhov zmlúv – kúpne a darovacie zmluvy, inominátne zmluvy, zmluvy o zriadení a zrušení vecného bremena k nehnuteľnostiam, ako aj iné druhy zmlúv a rôznych právnych úkonov. 
 
Pomôžeme vám pri zakladaní obchodných spoločností: akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo. Poradíme pri spisovaní zápisníc o zlúčení obchodných spoločností o prevode obchodných podielov či pri predaji s.r.o. Zabezpečíme aj spisovanie zápisníc z valných zhromaždení o osvedčení ich priebehu pri zakladaní, zrušení, likvidácii spoločnosti, pri zmene stanov, zvyšovaní alebo znižovaní základného imania.
 
Klientom ponúkame možnosť jednania v našich priestoroch, a to bezplatne. Túto službu využívajú najmä klienti z iných miest. Vieme im poskytnúť aj parkovacie miesto, zabezpečiť lacnejšie ubytovanie a v prípade naliehavosti zabezpečiť veľmi rýchle spracovanie materiálov, či už sa to týka osvedčovania podpisov, legalizácie listín, alebo vykonania iných právnych úkonov.
 
Radi by sme vyzdvihli aj istotu pre zmluvné strany uzatvárajúce zmluvy o prevodoch nehnuteľností prostredníctvom realitných kancelárií. Zabezpečíme, že peniaze sa k predávajúcim dostanú, len čo dôjde k rozhodnutiu o zmene vlastníctva v prospech kupujúcich - v tejto súvislosti poskytujeme právne poradenstvo. Zabezpečujeme aj oceňovanie nehnuteľností pre účely dedičského konania a inú činnosť v spolupráci s realitnými kanceláriami, peňažnými ústavmi a inými inštitúciami.
 
 
 
Cenník