Pomôžeme Vám aj so založením s.r.o. a zmenami v s.r.o.

 

Ak uvažujete nad založením s.r.o. či vykonaním zmien v s.r.o., nad ohlásením alebo zrušením živnosti môžete nás osloviť e-mailom alebo telefonicky. Prípadne si môžete dohodnúť osobnú návštevu na našom úrade:

 ZALOŽENIE s.r.o.

Pri svojpomocnom založení s.r.o.

Založenie s.r.o. našim notárskym úradom

  • Pri svojpomocnom založení by ste mali nasledovné náklady 300,00 € za zápis spoločnosti do obchodného registra, 5,00 € za každý predmet činnosti ak ide o voľnú živnosť a 15,00 € za každú viazanú či remeselnú živnosť a min. 5 € za skenovanie dokumentov, ktoré bude robiť JKM (jednotné kontaktné miesto), poplatky za overenie podpisov na matrike, alebo u notára cca. 20 €
  • Teda náklady v rámci správnych poplatkov spojené so založením s.r.o., by Vás pri svojpomocnom založení s.r.o. stáli min. 345,00 €.
  • Náš notársky úrad disponuje zaručeným elektronickým podpisom , a preto Vám vieme služby spojené zo zakladaním s.r.o. ponúknuť za vopred dohodnutú cenu, vrátane  ďalších nákladov súvisiacich s osvedčením podpisov na listinách potrebných  pre zápis do Obchodného registra.
  •  Navyše budete mať k dispozícii ZDARMA aj neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľnej živnosti.  So zaručeným elektronickým podpisom sa napr. súdne poplatky vo veciach obchodného registra znižujú na jednu polovicu, t.j. za zápis s.r.o. sa namiesto poplatku vo výške 300,50 € platí súdny poplatok v polovičnej výške, teda 150,00 €.
  •  Náš notársky úrad Vám pomôže s najväčšou odbornou starostlivosťou aj  so zápisom a ohlásením všetkých zmien vo Vašej s.r.o., ako aj pri zakladaní akciovej spoločnosti.  V rámci týchto služieb taktiež využívame elektronický podpis, kde napr. súdny poplatok na obchodný register pri zmenách v s.r.o. je 33,00 namiesto 66,00 €.